Projekty spolufinancované EU:

Projekt 17/005/1631c/231/00092 Nákup strojů je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl operace: Záměrem projektu je nákup traktoru pro těžbu lesních porostů včetně následného soustřeďování dříví a vleku k odvozu dřeva.

Partnerské projekty:

Koně v akci
Ranč Dubská Hajnice
QUO VADIS Jízdárna Hloubětín
Sdružení sraz