Projekty

Projekty spolufinancované EU


logo

Projekt 17/005/1631c/231/00092 Nákup strojů je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl operace:
Záměrem projektu je nákup traktoru pro těžbu lesních porostů včetně následného soustřeďování dříví a vleku k odvozu dřeva.